Endokrinologija

Endokrinologija

Endokrinologija

Endokrinologija se bavi poremećajima u radu žlezda sa unutrašnjim lučenjem, kao i oboljenjima koja nastaju kao posledica tih poremećaja.
Endokrinolog je subspecijalista interne medicine koji leči pacijente od endokrinoloških i metaboločkih poremećaja.

U sastav endokrinog sistema (sistem žlezda sa unutrašnjim lučenjem) ulaze: hipotalamus i hipofiza, štitasta žlezda (tireoidea), paraštitaste žlezde (paratireoidne žlezde), pankreas (jedan deo), nadbubražne žlezde, jajnici i testisi.

Dijabetes i bolesti štitaste žlezde ali i druga stanja i bolesti: hiperlipoproteinemije, ili povećanje holesterola i trglicerida, gojaznost i poremećaji ishrane, metabolički sindromi, bolesti parastitastih žlezda, nadbubrežne žlezde, hipofize, ženskih i muških polnih hormona, poremećaj gustine kostiju, osteoporoza, osteopenija spadaju u domen endokrinologije.

Dijabetes
Danas se ubraja među najčesća endokrinološka oboljenja, sa prevalencom u stalnom porastu. To je posledica modernog stila života i povećanja broja spoljašnjih etioloških činilaca, među kojima se posebno izdvaja gojaznost, fizička neaktivnost i stres.
Ogroman broj pacijenata (oko 50%) ne zna ili nije svestan da boluje od šećerne bolesti, čime se izlaže ozbiljnom riziku ranog razvoja mnogobrojnih komplikacija ove bolesti.
Sobzirom na dostupnost novih i vrlo delotvornih lekova i insulinskih preparata, sada je moguće individualno odabrati terapiju u odnosu na način života, uzrast, tip bolesti, a sve u cilju bolje regulacije i sprečavanja hroničnih komplikacija.

Štitna zlezda
Bolesti štitaste žlezde su na drugom mestu, odmah iza dijabetesa. Dva najčešća poremećaja su pojačana funkcija, hipertiroidizam i snižen obim funkcije, hipotiroidizam. Promena građe štitaste žlezde, najčešće uvećanje, struma, može biti udruženo sa hiperaktivnošću ali i sa hipoaktivnošću žlezde.
Mnoge bolesti štitaste žlezde u početku ne daju subjektivne tegobe. Kasniji tok bolesti može biti podmukao, neprepoznat, sve do razvoja komplikacija. Većina poremećaja u funkciji žlezde, na vreme otkrivene, mogu biti i u potpunosti izlečene.

Sindrom policističnih jajnika
Sindrom policističnih jajnika je najčešći hormonski poremećaj kod žena, čest uzrok neplodnosti. Naziv dolazi od izgleda jajnika na kojem se nalaze brojne ciste. Manifestuje se neredovitim ciklusima, izostankom ovulacije, kožnim promenama u koje ubrajamo pojačanu dlakavost i akne.

Metabolicki sindrom
Metabolički sindrom je skup poremećaja koji obuhvata abdominalni (centralni) tip gojaznosti,povišen krvni pritisak, povećane trigliceride (masti), smanjen “dobar” HDL holesterol, neosetljivost na insulin. Osobe koje pate od ovog sindroma imaju povećan rizik za oboljevanje od bolesti srca, krvnih sudova i dijabetesa tip II. Održavanje telesne težine, šecera u krvi i nivoa holesterola i triglicerida pod kontrolom doprinosi dužem životu i smanjuje rizik od infarkta i šloga.
Endokrinolozi imaju veliki značaj za otkrivanje uzroka gojaznosti, sprečavanje pojave metaboličkog sindroma, kontrolisanje i regulisanje telesne težine.

Gojaznost
Gojaznost, veliki problem današnjice, naročito među mlađom populacijom. Određivanjem BMI ( body mass index-a), kao i broja kalorija koje su potrebne za dnevne aktivnosti, mogu se odrediti adekvatne hipokalorijske dijete za pojedinca u skladu sa fizičkom aktivnošću.

Nabubrežna žlezda
Nadbubrežna žlezda je parna žlezda smeštena na gornjem delu oba bubrega, koja luči nekoliko različitih hormona. Uzrok preslabog ili prejakog lučenja jednog ili vise hormona može biti zbog promena u nadbubrežnoj žlezdi, ili pak zbog nepravilnog rada hipofize. Simptomi i lečenje zavise od toga koji se hormone proizvode prekomerno.

Pregled uključuje:
• anamnezu
• uvid u prethodnu medicinsku dokumentaciju (ako postoji).
• fizikalni pregled
• savet i preporuku za dalji terapijski plan (ukoliko postoji potreba) i predlog o eventualnoj dodatnoj dijagnostici (ultrazvučno snimanje, CT …).
Potrebno je da na pregled donesete svu prethodnu medicinsku dokumentaciju (ako je imate) i da uradite sve laboratorijske analize koje Vam je naložio Vaš endokrinolog.
Zakazite pregled kod endokrinologa Prof dr Ljiljane Bajovic

 

Endokrinološki pregled: 3000 din

Kontakt

Pozovite nas