Radiotalasno uklanjanje promena

Radiotalasno uklanjanje promena

Radiotalasno uklanjanje promena

Uklanjaje promena na koži

Najefikasniji uređaj za uklanjanje kondiloma, bradavica i drugih izraslina
Hyfrecator je dermatohirurški uređaj niske snage
koji proizvodi kontolisano električno pražnjenje visoke frekvencije i visokog napona,
što ima za posledicu selektivnu destrukciju tkiva provođenjem električne struje

Prednosti Hyfrecatora

Prednosti u odnosu na lasere i kauter je što obezbeđuje brzu i kontrolisanu destrukciju raznorodnih kožnih izraslina
i malforacija uključujući i krvne sudove.

Radiointerevencije predstavljaju savremen način brzog i pouzdanog uklanjanja promena na koži.
Prednost radiotalasa je u tome što se svaka promena uklanja u potpunosti samo jednom intervencijom
i što za razliku  od klasičnih metoda nema recidiva niti ožiljaka.

Uklanjanje malih promena na koži mogu tretirati bez anestezije.

Koje sve vrste izraslina uklanjamo uz pomoć Hyfrecator 2000?

Uklanjanje bradavica
Molluscum contagiosum, V. Vulgaris, V.planae juvenles
Keratoze 
Keratosis seborrhoica – beningne promene žuto mrke boje, somotaste površine
Uklanjanje kondiloma
Condylomata accuminata
Kapilare na koži
Telangiektasie
Tumore krvnih sudova kože
Hemangiomi, cherry angiomi, spader nerusi – paukolika proširenja krvnih sudova
Komedone
Milije
Papilome
Meke viseće bradavice na koži najčešće očnih kapaka, vrata, pazušnih jama, gornje polovine trupa
Ksantelazme
Žućkaste naslage u obliku pločica na očnim kapcima
Derme i epidermne ciste manjih dimenzija
Sebacealne hiperplazije
Beningo oboljenje lojnih žlezda, beličaste promene iznad nivoa kože ( najčešće na nosu, obrazima, čelu )

Kada se ne preporučuje se

Nedostatak je ograničenost upotrebe kod osoba sa ugrađenim pacemaker-om.

 

Pozovite nas